ОРГАНИ ЗА ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ОРС)

Органите за OРС разглеждат възникнали спорове между потребители и търговци, свързани със задължения, произтичащи от сключени, включително и онлайн, договори за продажба или за предоставяне на услуги.

При възникване на спорен казус Ви насърчаваме първо да се свържете с нас на contact@salvita.bg или чрез някой от посочените на страница КОНТАКТИ методи за връзка с нас.

Ако казусът не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, може да се обърнете към съответните органи за ОРС: платформа за ОРС или www.kzp.bg