ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Към чл. 47, ал. 1, т. 8, и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКИ

До: САЛВИТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК 206220877 и седалище и адрес на управление: България, Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1229 р-н Връбница, ж.к. Връбница-1, бл. 523, вх. Б, ет. 7, ап. 54, еmail: contact@salvita.bg и тел. за връзка: 0876 76 99 39.

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/ услуги:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/описание на продукта/ услугата/

Поръчано на: …………….……………………………………………………   Получено на:  ………………………………………..……………………

Поръчка № …………….……………………………………………..…………, от дата …………………………………………………….……….…………

Три имена: …………………………………………………….………………………………….………………………………………………………..………

Телефон: …………………………………………………………………………………….………………………………………………………..……………

Офис на Еконт, от който ще изпратите стоката обратно: …………………………………………………………………………………………………

С подаване на настоящето декларирам, че съм наясно, че:

  • Правото ми да подам настоящото, се погасява с изтичането на 14-дневен срок от датата на доставката на стоката;
  • Съм длъжен да изпратя или предам стоката/ите обратно на адреса на търговският обект, който е посочен на касовият бон и/или товарителницата, съпровождаща поръчката, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съм уведомил Доставчика за решението си да се откажа от договора;
  • Състоянието на връщаната от мен стока отговаря на нормалното такова за изпробване и установяване естеството, характеристиките и доброто функциониране в съответствие с договора за продажба. Стоката, която връщам не е ползванa, няма механични повреди, е с оригиналната си опаковка и има търговски вид и e придружена от приложената гаранционна карта, съпътстващите я документи и аксесоари.
  • Доставчикът има право да отложи възстановяването на направеното от мен плащане във връзка с Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката/ите обратно или, докато не му представя доказателства, че съм изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано;
  • Нося отговорност само за намалената стойност на стоката/ите, причинена от изпробването и/им, различно от необходимото, за да установя естеството, характеристиките и доброто им функциониране;
  • Разходите за връщането на стоката на Доставчика са изцяло за моя сметка.

 

Дата: …………….…………                                                                                                     Подпис на потребителя: …………….…………………

 

Изтегли Формуляр за връщане