Максимален размер на целевите помощи се определя със Заповед на Министъра на Труда и Социалната Политика, която е обнародвана в Държавен Вестник.

ЗАПОВЕД № РД-01-365 от 22 май 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с увреждания и чл. 68, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания определям максимални размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, както следва:

Протези за долни/горни крайници, включително с електронно устройство, изработени по поръчка:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

1.1.

Подколянна модулна протеза

Брой

1680,00

1.2.

Модулна протеза при частична ампутация на ходилото

Брой

1680,00

1.3.

Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение

Брой

3280,00

1.4.

Модулна протеза с бедрен маншет

Брой

3280,00

1.5.

Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало

Брой

3580,00

1.6.

Модулна протеза при малформация на долен крайник

Брой

3580,00

1.7.

Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

1620,00

1.8.

Модулна протеза при частична ампутация на длан

Брой

1620,00

1.9.

Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

2260,00

Ортези и ортопедични апарати, изработени по поръчка:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

2.1.

Ортеза за долен крайник подколянна скелетна към ортопедични обувки

Брой

118,00

2.2.

Ортеза за долен крайник подколянна скелетна към сандал

Брой

266,00

2.3.

Ортеза корекционна за „0“ Байне

Брой

137,00

2.4.

Ортеза корекционна за „X“ Байне

Брой

137,00

2.5.

Ортеза подколянна кожена с шнуровка към ортопедични обувки

Брой

324,00

2.6.

Ортеза подколянна кожена с шнуровка към сандал

Брой

473,00

2.7.

Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към ортопедични обувки

Брой

403,00

2.8.

Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към сандал

Брой

618,00

2.9.

Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора в колянната става към ортопедични обувки

Брой

338,00

2.10.

Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора в колянната става към сандал

Брой

487,00

2.11.

Шина на Томас към ортопедични обувки

Брой

151,00

2.12.

Ортеза за колянна става – пластмасова без движение

Брой

92,00

2.13.

Ортеза за колянна става – пластмасова с движение

Брой

136,00

2.14.

Ортеза за колянна и тазобедрена става към ортопедична обувка – кожена

Брой

551,00

2.15.

Ортеза за колянна и тазобедрена става към сандал – кожена

Брой

700,00

2.16.

Ортеза за горен крайник – кожена

Брой

184,00

2.17.

Ортеза за горен крайник – пластмасова

Брой

56,00

2.18.

Тутор за тазобедрена става – кожен

Брой

331,00

2.19.

Тутор за тазобедрена и колянна става – кожен

Брой

366,00

2.20.

Тутор за колянна става с две шини – кожен

Брой

298,00

2.21.

Тутор за колянна става с една шина – кожен

Чифт

487,00

2.22.

Тутор за глезенна става – кожен

Брой

196,00

 

Ортопедични обувки и приспособления за корекция, изработени по поръчка:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

3.1.

Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см тапа

Чифт

104,00

3.2.

Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см тапа

Чифт

116,00

3.3.

Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см тапа

Чифт

136,00

3.4

Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см тапа

Чифт

162,00

3.5.

Ортопедични обувки към шина на Томас

Чифт

176,00

3.6.

Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа

Чифт

190,00

3.7.

Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см тапа

Чифт

209,00

3.8.

Ортопедични обувки с корково легло с продължение

Чифт

238,00

3.9.

Ортопедични обувки тип „Налъм“ с микропореста гума

Чифт

275,00

3.10.

Ортопедични обувки за диабетно стъпало

Чифт

223,00

3.11.

Апарат обувка (вътрешна обувка)

Брой

170,00

3.12.

Индивидуални коригиращи приспособления и стелки

Чифт

49,00

Ремонти на медицински изделия, изработени по поръчка:

 

по ред

Наименование на ремонтните работи

Мярка

Целева помощ в лв.

4.1.

Смяна на токове

Чифт

12,00

4.2.

Смяна на ходила

Чифт

17,00

4.3.

Смяна на колан за кожена протеза

Чифт

18,00

4.4.

Смяна на ластик за коляното

Брой

17,00

4.5.

Смяна на презрамка за надколянна протеза

Брой

19,00

4.6.

Тапициране на горна гилза за подколянна протеза

Брой

32,00

4.7.

Демонтиране и смяна ЗИЦ

Брой

10,00

4.8.

Демонтиране и смяна на горна гилза на подколянна протеза

Брой

110,00

4.9.

Демонтиране и смяна на долна гилза на подколянна протеза

Брой

107,00

4.10.

Демонтиране и смяна на горна шина на подколянна протеза

Брой

37,00

4.11.

Демонтиране и смяна на долна шина на подколянна протеза

Брой

48,00

4.12.

Коригиране на подколянна дървена протеза с корк

Брой

11,00

4.13.

Коригиране на бедрена дървена гилза с корк

Брой

16,00

4.14.

Демонтиране и смяна на щекла

Брой

36,00

4.15.

Демонтиране и смяна на глезен малък с ос

Брой

40,00

4.16.

Демонтаж и смяна на ос с гайка

Брой

11,00

4.17.

Демонтаж и смяна на стъпало с глезен и щекла – кожена протеза

Брой

112,00

4.18.

Демонтаж и смяна на глезен двоен

Брой

23,00

4.19.

Демонтаж и смяна на витло

Брой

5,00

4.20.

Демонтаж и смяна на лагер

Брой

10,00

4.21.

Демонтаж и смяна на обръч

Брой

7,00

4.22.

Демонтаж и смяна на ключ на надколянна кожена протеза

Брой

5,00

4.23.

Демонтаж и смяна на гуми

Брой

4,00

4.24.

Демонтаж и смяна на табан

Брой

11,00

4.25.

Изолация на ортопедични подложки

Брой

2,00

4.26.

Скъсяване на кожена протеза

Брой

16,00

4.27.

Удължаване на кожена протеза

Брой

47,00

4.28.

Демонтаж за заварка на счупена шина, монтиране на същата

Брой

13,00

4.29.

Занитване на шина

Брой

8,00

4.30.

Смяна на долна перонална шина

Брой

38,00

4.31.

Закърпване на ЗИЦ

Брой

6,00

4.32.

Смяна на права каишка за подколянна пластмасова бедрена протеза

Брой

12,00

4.33.

Смяна на каишка за подколянна пластмасова бедрена протеза

Брой

22,00

4.34.

Смяна на ключ на надколянна протеза

Брой

11,00

4.35.

Смяна на козметична ръкавица

Брой

28,00

4.36.

Смяна на протезен чорап на тръбно-скелетна протеза

Брой

2,00

4.37.

Смяна на коленен модул

Брой

305,00

4.38.

Обличане на стъпало

Брой

10,00

4.39.

Обличане на гилза на протеза

Брой

29,00

4.40.

Обличане на щекла

Брой

8,00

4.41.

Смяна на длан на мишечна протеза

Брой

6,00

4.42.

Смяна на шарнир на апарат „X“ и „О“ Байне

Брой

17,00

4.43.

Обшиване, облекло на протеза

Брой

17,00

4.44.

Смяна на двуосов коленен шарнир

Брой

54,00

4.45.

Смяна на ключ на скелетна ортеза

Брой

11,00

4.46.

Поправка на облекло при дезартикулация

Брой

17,00

4.47.

Обличане на сандал с коркова подложка

Брой

14,00

4.48.

Изкърпване на гилза

Брой

7,00

4.49.

Поправка на стъпало

Брой

20,00

4.50.

Смяна на облекло на подколянна протеза

Брой

40,00

4.51.

Маскировка на протеза

Брой

7,00

4.52.

Смяна на длан на предмишечна протеза

Брой

6,00

4.53.

Тапициране на каишка за апарат

Брой

8,00

4.54.

Смяна на шина на апарат

Брой

53,00

4.55.

Смяна на токалък

Брой

5,00

4.56.

Смяна на каишка

Брой

5,00

4.57.

Смяна на предпазител на подколянна протеза

Брой

7,00

4.58.

Смяна на предпазител на надколянна протеза

Брой

7,00

4.59.

Смяна на предпазител на буфери

Брой

8,00

4.60.

Поправка на облекло

Брой

6,00

4.61.

Смяна на облекло на надколянна протеза

Брой

55,00

4.62.

Маскиране ЗИЦ

Брой

5,00

4.63.

Смяна на стъпало „Сач“

Брой

79.00

4.64.

Смяна на немско стъпало „Сач“ с пръсти

Брой

182.00

4.65.

Облепване на обръч

Брой

5,00

4.66.

Тапициране на кош-дезартикулация пластмасов

Брой

26,00

4.67.

Натегляне и тапициране на плаваща гилза

Брой

48,00

4.68.

Тапициране на подколянна пластмасова протеза

Брой

34,00

4.69.

Смяна на бедрена гилза дървена – ламинирана

Брой

428,00

4.70.

Смяна на бедрена дървена гилза

Брой

376,00

4.71.

Смяна на подколянна дървена гилза и монтирани шини

Брой

356,00

4.72.

Смяна на стъпало с щекла и глезенно-дървена протеза

Брой

115,00

4.73.

Смяна на копчена ПТБ протеза

Брой

8,00

4.74.

Удължаване на щекла

Брой

12,00

4.75.

Удължаване на долна гилза

Брой

17,00

4.76.

Удължаване на горна гилза

Брой

25,00

4.77.

Скъсяване на долна гилза – дървена

Брой

12,00

4.78.

Скъсяване на щекла

Брой

8,00

4.79.

Поправка на спукана гилза

Брой

12,00

4.80.

Стесняване на горна гилза на дървена протеза

Брой

12,00

4.81.

Разширяване на горна гилза

Брой

6,00

4.82.

Стесняване на подколянна дървена гилза

Брой

12,00

4.83.

Разширяване на подколянна дървена протеза

Брой

6,00

4.84.

Смяна на шина на долна дървена гилза подколянна протеза

Брой

36,00

4.85.

Смяна на щекла на ПТБ протеза

Брой

30,00

4.86.

Смяна на кош на дезартикулация – пластмасов

Брой

348,00

4.87.

Смяна на дунапрен на бедрена тръбно-скелетна протеза/ортеза

Брой

36,00

4.88.

Поправка на кош на дезартикулация

Брой

17,00

4.89.

Смяна на ос в коляното

Брой

11,00

4.90.

Смяна на троханта кожена

Брой

17,00

4.91.

Смяна на троханта метална

Брой

14,00

4.92.

Боядисване на стъпало и щекла

Брой

5,00

4.93.

Изкърпване на дунапрен – голяма поправка

Брой

14,00

4.94.

Изкърпване на дунапрен – малка поправка

Брой

8,00

4.95.

Смяна на щекла на дървена протеза

Брой

29,00

4.96.

Скъсяване на горна гилза

Брой

13,00

4.97.

Смяна на каишка на бедрена протеза

Брой

6,00

4.98.

Смяна на вентил на протеза

Брой

7,00

4.99.

Смяна на колан на протеза с мускулно крепление

Брой

10,00

4.100.

Смяна на възглавница на протеза с мускулно крепление

Брой

10,00

4.101.

Смяна на обръч на протеза с мускулно крепление

Брой

8,00

4.102.

Смяна на плаваща гилза

Брой

52,00

4.103.

Смяна на пружина на плаваща гилза

Брой

6,00

4.104.

Направа на тапа на апарат

Брой

30,00

4.105.

Изработване на мека приемна гилза

Брой

60,00

4.106.

Поправка на „Сайм“ протеза

Брой

216,00

4.107.

Корекция на пластмасова приемна гилза

Брой

7,00

4.108.

Ламиниране на кош за дезартикулация

Брой

185,00

4.109.

Смяна на болт за „Сач“ стъпало

Брой

8,00

4.110.

Смяна на приемна гилза на ПТБ и КГМ протеза

Брой

280,00

4.111.

Смяна на немско стъпало „Сач“ с пръсти към пластмасова протеза

Брой

205,00

4.112.

Ламинация на пластмасова протеза

Брой

90,00

4.113.

Смяна на стъпало „Сач“ на пластмасова протеза

Брой

96,00

4.114.

Смяна на приемна гилза на подлакътна и надлакътна протеза

Брой

191,00

4.115.

Смяна на шина на ПТБ протеза

Брой

66,00

4.116.

Корекция на детски обувки неортопедични

Брой

18,00

4.117.

Корекция на ортопедични обувки

Брой

32,00

4.118.

Смяна на презрамка на предлакътна кинематична протеза

Брой

24,00

4.119.

Смяна на презрамка на надлакътна кинематична протеза

Брой

13,00

4.120.

Смяна на пластмасова гилза на тръбно-скелетна протеза

Брой

328,00

4.121.

Смяна на подколянна дървена гилза – ламинирана

Брой

390,00

4.122.

Смяна на алуминиева щекла

Брой

26,00

4.123.

Лакиране на гилза

Брой

7,00

4.124.

Смяна на копчета на горна дървена гилза

Брой

14,00

4.125.

Ремонт на апарат обувка (вътрешна обувка)

Брой

71,00

Ремонт на модулни протези:

4.126.

Смяна на мека и твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за подколянна модулна протеза

Брой

1080,00

4.127.

Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за подколянна модулна протеза

Брой

456,00

4.128.

Смяна на тръба или смяна на вакуум тапа за подколянна модулна протеза

Брой

112,00

4.129.

Смяна на козметика или смяна на силиконова наколенка за подколянна модулна протеза

Брой

305,00

4.130.

Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за бедрена модулна протеза

Брой

1080,00

4.131.

Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за бедрена модулна протеза

Брой

456,00

4.132.

Смяна на тръба или смяна на двоен адаптор за бедрена модулна протеза

Брой

112,00

4.133.

Смяна на козметика или смяна на ринг за гилза за бедрена модулна протеза

Брой

355,00

4.134.

Смяна на коляно с ключ за бедрена модулна протеза

Брой

812,00

4.135.

Смяна на коляно без ключ за бедрена модулна протеза

Брой

1035,00

4.136.

Смяна на колан за бедрена модулна протеза

Брой

158,00

4.137.

Смяна на вакуум тапа за бедрена модулна протеза

Брой

26,00

4.138.

Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

1080,00

4.139.

Смяна на ръкавица за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

245,00

4.140.

Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизъм за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

366,00

4.141.

Смяна на тръба за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

67,00

4.142.

Смяна на козметика за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

113,00

4.143.

Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

1080,00

4.144.

Смяна на ръкавица за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

245,00

4.145.

Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизъм за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

366,00

4.146.

Смяна на колан или смяна на лакътен модул за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

349,00

4.147.

Смяна на тръба за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

67,00

4.148.

Смяна на козметика за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

113,00

Принадлежности за ползване на протези:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

5.1.

Протезни рула

Брой

7,00

5.2.

Протезни чорапи

Брой

5,00

5.3.

Протективни чорапи

Брой

32,00

5.4.

Козметични ръкавици за протези за горен крайник

Брой

24,00

5.5.

Акумулаторни батерии за протеза за горен крайник с електронно устройство

Брой

384,00

5.6.

Обувки за протеза

Чифт

36,00

Слухови апарати с индивидуална отливка към тях:

 

№по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

6.1.

Цифрови слухови апарати

Брой

170,00

6.2.

Джобни слухови апарати по костен и въздушен път

Брой

308,00

6.3.

Очила по костен път

Брой

444,00

6.4.

Програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст

Брой

480,00

6.5.

Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти:

   

6.5.1.

Едностранно

Един брой

800,00

6.5.2.

Двустранно

Два броя

1600,00

6.6.

Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране, като деца, учащи и студенти:

   

6.6.1.

Едностранно

Един брой

480,00

6.6.2.

Двустранно

Два броя

960,00

6.7.

Батерии за слухов апарат

Брой

1,20

6.8.

Ремонт на слухов апарат

По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максималния размер за целевата помощ на слуховия апарат до изтичане на експлоатационния срок

по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

7.1.

Говорен апарат

Брой

1236,00

7.2.

Ремонт на говорен апарат

По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максималния размер за целевата помощ на слуховия апарат до изтичане на експлоатационния срок

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

8.1.

Очни протези

Брой

96,00

8.2.

Гръдни епитези

Брой

144,00

8.3.

Протези за нос и уши

Брой

120,00

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

9.1.

Перука

Брой

128,00

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

10.1.

Обикновени или тъмни

Брой

36,00

10.2.

Бинокулярни, бифокални, специални оптични средства (телескопични, лупи, екран и бинокловидни)

Брой

144,00

Патерици, бастуни, ходилки и проходилки. Бели и сензорни бастуни за слепи лица:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

11.1.

Патерици:

11.1.1.

канадки;

Брой

14,00

11.1.2.

подмишечни.

Брой

11,00

11.2.

Бастуни:

11.2.1.

регулируем;

Брой

11,00

11.2.2.

нерегулируем;

Брой

8,00

11.2.3.

ортопедичен;

Брой

11,00

11.2.4.

регулируем триопорен;

Брой

36,00

11.2.5.

регулируем четириопорен.

Брой

48,00

11.3.

Бели и сензорни бастуни за незрящи лица

Брой

22,00

11.4.

Ходилки (проходилки)

Брой

72,00

№по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

12.1.

Рингови инвалидни колички

Брой

350,00

12.2.

Рингови инвалидни колички, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др.

Брой

486,00

12.3.

Акумулаторни колички – производство от страни – членки на ЕС

Брой

3019,00

12.4.

Комплект акумулаторни батерии

Брой

280,00

12.5.

Детска рингова инвалидна количка

Брой

800,00

12.6.

Детска инвалидна количка

Брой

800,00

12.7.

Основен ремонт на инвалидна количка

По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максималния размер за целевата помощ на количката до изтичане на експлоатационния срок

12.8.

Комплект гуми, лагери

По фактура

Комбинирани столове за тоалет и баня:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

13.1.

Комбиниран стол за тоалет и баня

Брой

200,00

13.2.

Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант (комбиниран стол за тоалет и баня)

По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максималния размер за целевата помощ до изтичане на експлоатационния срок

13.3.

Комплект гуми, лагери

По фактура

Специализирани помощни средства и принадлежности:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

14.1.

Антидекубитална възглавница

Брой

43,00

14.2.

Антидекубитален дюшек

Брой

120,00

14.3.

Антидекубитален дюшек – с помпа и въздушни камери

Брой

220,00

14.4.

Масичка за инвалидна количка

Брой

48,00

14.5.

Щипки за захващане на предмети от разстояние

Брой

12,00

14.6.

Стеснители за инвалидни колички

Брой

12,00

14.7.

Приспособления на лек автомобил за инвалиди с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено

Брой

до 1440,00

Говорещи термометри за телесна температура:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

15.1.

Говорещ термометър за телесна температура

Брой

60,00

Протези за долни/горни крайници, включително с електронно устройство, изработени по поръчка:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

1.1.

Подколянна модулна протеза

Брой

1680,00

1.2.

Модулна протеза при частична ампутация на ходилото

Брой

1680,00

1.3.

Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение

Брой

3280,00

1.4.

Модулна протеза с бедрен маншет

Брой

3280,00

1.5.

Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало

Брой

3580,00

1.6.

Модулна протеза при малформация на долен крайник

Брой

3580,00

1.7.

Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

1620,00

1.8.

Модулна протеза при частична ампутация на длан

Брой

1620,00

1.9.

Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

2260,00

Ортези и ортопедични апарати, изработени по поръчка:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

2.1.

Ортеза за долен крайник подколянна скелетна към ортопедични обувки

Брой

118,00

2.2.

Ортеза за долен крайник подколянна скелетна към сандал

Брой

266,00

2.3.

Ортеза корекционна за „0“ Байне

Брой

137,00

2.4.

Ортеза корекционна за „X“ Байне

Брой

137,00

2.5.

Ортеза подколянна кожена с шнуровка към ортопедични обувки

Брой

324,00

2.6.

Ортеза подколянна кожена с шнуровка към сандал

Брой

473,00

2.7.

Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към ортопедични обувки

Брой

403,00

2.8.

Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към сандал

Брой

618,00

2.9.

Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора в колянната става към ортопедични обувки

Брой

338,00

2.10.

Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора в колянната става към сандал

Брой

487,00

2.11.

Шина на Томас към ортопедични обувки

Брой

151,00

2.12.

Ортеза за колянна става – пластмасова без движение

Брой

92,00

2.13.

Ортеза за колянна става – пластмасова с движение

Брой

136,00

2.14.

Ортеза за колянна и тазобедрена става към ортопедична обувка – кожена

Брой

551,00

2.15.

Ортеза за колянна и тазобедрена става към сандал – кожена

Брой

700,00

2.16.

Ортеза за горен крайник – кожена

Брой

184,00

2.17.

Ортеза за горен крайник – пластмасова

Брой

56,00

2.18.

Тутор за тазобедрена става – кожен

Брой

331,00

2.19.

Тутор за тазобедрена и колянна става – кожен

Брой

366,00

2.20.

Тутор за колянна става с две шини – кожен

Брой

298,00

2.21.

Тутор за колянна става с една шина – кожен

Чифт

487,00

2.22.

Тутор за глезенна става – кожен

Брой

196,00

 

Ортопедични обувки и приспособления за корекция, изработени по поръчка:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

3.1.

Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см тапа

Чифт

104,00

3.2.

Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см тапа

Чифт

116,00

3.3.

Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см тапа

Чифт

136,00

3.4

Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см тапа

Чифт

162,00

3.5.

Ортопедични обувки към шина на Томас

Чифт

176,00

3.6.

Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа

Чифт

190,00

3.7.

Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см тапа

Чифт

209,00

3.8.

Ортопедични обувки с корково легло с продължение

Чифт

238,00

3.9.

Ортопедични обувки тип „Налъм“ с микропореста гума

Чифт

275,00

3.10.

Ортопедични обувки за диабетно стъпало

Чифт

223,00

3.11.

Апарат обувка (вътрешна обувка)

Брой

170,00

3.12.

Индивидуални коригиращи приспособления и стелки

Чифт

49,00

Ремонти на медицински изделия, изработени по поръчка:

 

по ред

Наименование на ремонтните работи

Мярка

Целева помощ в лв.

4.1.

Смяна на токове

Чифт

12,00

4.2.

Смяна на ходила

Чифт

17,00

4.3.

Смяна на колан за кожена протеза

Чифт

18,00

4.4.

Смяна на ластик за коляното

Брой

17,00

4.5.

Смяна на презрамка за надколянна протеза

Брой

19,00

4.6.

Тапициране на горна гилза за подколянна протеза

Брой

32,00

4.7.

Демонтиране и смяна ЗИЦ

Брой

10,00

4.8.

Демонтиране и смяна на горна гилза на подколянна протеза

Брой

110,00

4.9.

Демонтиране и смяна на долна гилза на подколянна протеза

Брой

107,00

4.10.

Демонтиране и смяна на горна шина на подколянна протеза

Брой

37,00

4.11.

Демонтиране и смяна на долна шина на подколянна протеза

Брой

48,00

4.12.

Коригиране на подколянна дървена протеза с корк

Брой

11,00

4.13.

Коригиране на бедрена дървена гилза с корк

Брой

16,00

4.14.

Демонтиране и смяна на щекла

Брой

36,00

4.15.

Демонтиране и смяна на глезен малък с ос

Брой

40,00

4.16.

Демонтаж и смяна на ос с гайка

Брой

11,00

4.17.

Демонтаж и смяна на стъпало с глезен и щекла – кожена протеза

Брой

112,00

4.18.

Демонтаж и смяна на глезен двоен

Брой

23,00

4.19.

Демонтаж и смяна на витло

Брой

5,00

4.20.

Демонтаж и смяна на лагер

Брой

10,00

4.21.

Демонтаж и смяна на обръч

Брой

7,00

4.22.

Демонтаж и смяна на ключ на надколянна кожена протеза

Брой

5,00

4.23.

Демонтаж и смяна на гуми

Брой

4,00

4.24.

Демонтаж и смяна на табан

Брой

11,00

4.25.

Изолация на ортопедични подложки

Брой

2,00

4.26.

Скъсяване на кожена протеза

Брой

16,00

4.27.

Удължаване на кожена протеза

Брой

47,00

4.28.

Демонтаж за заварка на счупена шина, монтиране на същата

Брой

13,00

4.29.

Занитване на шина

Брой

8,00

4.30.

Смяна на долна перонална шина

Брой

38,00

4.31.

Закърпване на ЗИЦ

Брой

6,00

4.32.

Смяна на права каишка за подколянна пластмасова бедрена протеза

Брой

12,00

4.33.

Смяна на каишка за подколянна пластмасова бедрена протеза

Брой

22,00

4.34.

Смяна на ключ на надколянна протеза

Брой

11,00

4.35.

Смяна на козметична ръкавица

Брой

28,00

4.36.

Смяна на протезен чорап на тръбно-скелетна протеза

Брой

2,00

4.37.

Смяна на коленен модул

Брой

305,00

4.38.

Обличане на стъпало

Брой

10,00

4.39.

Обличане на гилза на протеза

Брой

29,00

4.40.

Обличане на щекла

Брой

8,00

4.41.

Смяна на длан на мишечна протеза

Брой

6,00

4.42.

Смяна на шарнир на апарат „X“ и „О“ Байне

Брой

17,00

4.43.

Обшиване, облекло на протеза

Брой

17,00

4.44.

Смяна на двуосов коленен шарнир

Брой

54,00

4.45.

Смяна на ключ на скелетна ортеза

Брой

11,00

4.46.

Поправка на облекло при дезартикулация

Брой

17,00

4.47.

Обличане на сандал с коркова подложка

Брой

14,00

4.48.

Изкърпване на гилза

Брой

7,00

4.49.

Поправка на стъпало

Брой

20,00

4.50.

Смяна на облекло на подколянна протеза

Брой

40,00

4.51.

Маскировка на протеза

Брой

7,00

4.52.

Смяна на длан на предмишечна протеза

Брой

6,00

4.53.

Тапициране на каишка за апарат

Брой

8,00

4.54.

Смяна на шина на апарат

Брой

53,00

4.55.

Смяна на токалък

Брой

5,00

4.56.

Смяна на каишка

Брой

5,00

4.57.

Смяна на предпазител на подколянна протеза

Брой

7,00

4.58.

Смяна на предпазител на надколянна протеза

Брой

7,00

4.59.

Смяна на предпазител на буфери

Брой

8,00

4.60.

Поправка на облекло

Брой

6,00

4.61.

Смяна на облекло на надколянна протеза

Брой

55,00

4.62.

Маскиране ЗИЦ

Брой

5,00

4.63.

Смяна на стъпало „Сач“

Брой

79.00

4.64.

Смяна на немско стъпало „Сач“ с пръсти

Брой

182.00

4.65.

Облепване на обръч

Брой

5,00

4.66.

Тапициране на кош-дезартикулация пластмасов

Брой

26,00

4.67.

Натегляне и тапициране на плаваща гилза

Брой

48,00

4.68.

Тапициране на подколянна пластмасова протеза

Брой

34,00

4.69.

Смяна на бедрена гилза дървена – ламинирана

Брой

428,00

4.70.

Смяна на бедрена дървена гилза

Брой

376,00

4.71.

Смяна на подколянна дървена гилза и монтирани шини

Брой

356,00

4.72.

Смяна на стъпало с щекла и глезенно-дървена протеза

Брой

115,00

4.73.

Смяна на копчена ПТБ протеза

Брой

8,00

4.74.

Удължаване на щекла

Брой

12,00

4.75.

Удължаване на долна гилза

Брой

17,00

4.76.

Удължаване на горна гилза

Брой

25,00

4.77.

Скъсяване на долна гилза – дървена

Брой

12,00

4.78.

Скъсяване на щекла

Брой

8,00

4.79.

Поправка на спукана гилза

Брой

12,00

4.80.

Стесняване на горна гилза на дървена протеза

Брой

12,00

4.81.

Разширяване на горна гилза

Брой

6,00

4.82.

Стесняване на подколянна дървена гилза

Брой

12,00

4.83.

Разширяване на подколянна дървена протеза

Брой

6,00

4.84.

Смяна на шина на долна дървена гилза подколянна протеза

Брой

36,00

4.85.

Смяна на щекла на ПТБ протеза

Брой

30,00

4.86.

Смяна на кош на дезартикулация – пластмасов

Брой

348,00

4.87.

Смяна на дунапрен на бедрена тръбно-скелетна протеза/ортеза

Брой

36,00

4.88.

Поправка на кош на дезартикулация

Брой

17,00

4.89.

Смяна на ос в коляното

Брой

11,00

4.90.

Смяна на троханта кожена

Брой

17,00

4.91.

Смяна на троханта метална

Брой

14,00

4.92.

Боядисване на стъпало и щекла

Брой

5,00

4.93.

Изкърпване на дунапрен – голяма поправка

Брой

14,00

4.94.

Изкърпване на дунапрен – малка поправка

Брой

8,00

4.95.

Смяна на щекла на дървена протеза

Брой

29,00

4.96.

Скъсяване на горна гилза

Брой

13,00

4.97.

Смяна на каишка на бедрена протеза

Брой

6,00

4.98.

Смяна на вентил на протеза

Брой

7,00

4.99.

Смяна на колан на протеза с мускулно крепление

Брой

10,00

4.100.

Смяна на възглавница на протеза с мускулно крепление

Брой

10,00

4.101.

Смяна на обръч на протеза с мускулно крепление

Брой

8,00

4.102.

Смяна на плаваща гилза

Брой

52,00

4.103.

Смяна на пружина на плаваща гилза

Брой

6,00

4.104.

Направа на тапа на апарат

Брой

30,00

4.105.

Изработване на мека приемна гилза

Брой

60,00

4.106.

Поправка на „Сайм“ протеза

Брой

216,00

4.107.

Корекция на пластмасова приемна гилза

Брой

7,00

4.108.

Ламиниране на кош за дезартикулация

Брой

185,00

4.109.

Смяна на болт за „Сач“ стъпало

Брой

8,00

4.110.

Смяна на приемна гилза на ПТБ и КГМ протеза

Брой

280,00

4.111.

Смяна на немско стъпало „Сач“ с пръсти към пластмасова протеза

Брой

205,00

4.112.

Ламинация на пластмасова протеза

Брой

90,00

4.113.

Смяна на стъпало „Сач“ на пластмасова протеза

Брой

96,00

4.114.

Смяна на приемна гилза на подлакътна и надлакътна протеза

Брой

191,00

4.115.

Смяна на шина на ПТБ протеза

Брой

66,00

4.116.

Корекция на детски обувки неортопедични

Брой

18,00

4.117.

Корекция на ортопедични обувки

Брой

32,00

4.118.

Смяна на презрамка на предлакътна кинематична протеза

Брой

24,00

4.119.

Смяна на презрамка на надлакътна кинематична протеза

Брой

13,00

4.120.

Смяна на пластмасова гилза на тръбно-скелетна протеза

Брой

328,00

4.121.

Смяна на подколянна дървена гилза – ламинирана

Брой

390,00

4.122.

Смяна на алуминиева щекла

Брой

26,00

4.123.

Лакиране на гилза

Брой

7,00

4.124.

Смяна на копчета на горна дървена гилза

Брой

14,00

4.125.

Ремонт на апарат обувка (вътрешна обувка)

Брой

71,00

Ремонт на модулни протези:

4.126.

Смяна на мека и твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за подколянна модулна протеза

Брой

1080,00

4.127.

Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за подколянна модулна протеза

Брой

456,00

4.128.

Смяна на тръба или смяна на вакуум тапа за подколянна модулна протеза

Брой

112,00

4.129.

Смяна на козметика или смяна на силиконова наколенка за подколянна модулна протеза

Брой

305,00

4.130.

Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за бедрена модулна протеза

Брой

1080,00

4.131.

Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за бедрена модулна протеза

Брой

456,00

4.132.

Смяна на тръба или смяна на двоен адаптор за бедрена модулна протеза

Брой

112,00

4.133.

Смяна на козметика или смяна на ринг за гилза за бедрена модулна протеза

Брой

355,00

4.134.

Смяна на коляно с ключ за бедрена модулна протеза

Брой

812,00

4.135.

Смяна на коляно без ключ за бедрена модулна протеза

Брой

1035,00

4.136.

Смяна на колан за бедрена модулна протеза

Брой

158,00

4.137.

Смяна на вакуум тапа за бедрена модулна протеза

Брой

26,00

4.138.

Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

1080,00

4.139.

Смяна на ръкавица за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

245,00

4.140.

Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизъм за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

366,00

4.141.

Смяна на тръба за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

67,00

4.142.

Смяна на козметика за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

113,00

4.143.

Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

1080,00

4.144.

Смяна на ръкавица за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

245,00

4.145.

Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизъм за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

366,00

4.146.

Смяна на колан или смяна на лакътен модул за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

349,00

4.147.

Смяна на тръба за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

67,00

4.148.

Смяна на козметика за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник

Брой

113,00

Принадлежности за ползване на протези:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

5.1.

Протезни рула

Брой

7,00

5.2.

Протезни чорапи

Брой

5,00

5.3.

Протективни чорапи

Брой

32,00

5.4.

Козметични ръкавици за протези за горен крайник

Брой

24,00

5.5.

Акумулаторни батерии за протеза за горен крайник с електронно устройство

Брой

384,00

5.6.

Обувки за протеза

Чифт

36,00

Слухови апарати с индивидуална отливка към тях:

 

№по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

6.1.

Цифрови слухови апарати

Брой

170,00

6.2.

Джобни слухови апарати по костен и въздушен път

Брой

308,00

6.3.

Очила по костен път

Брой

444,00

6.4.

Програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст

Брой

480,00

6.5.

Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти:

   

6.5.1.

Едностранно

Един брой

800,00

6.5.2.

Двустранно

Два броя

1600,00

6.6.

Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране, като деца, учащи и студенти:

   

6.6.1.

Едностранно

Един брой

480,00

6.6.2.

Двустранно

Два броя

960,00

6.7.

Батерии за слухов апарат

Брой

1,20

6.8.

Ремонт на слухов апарат

По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максималния размер за целевата помощ на слуховия апарат до изтичане на експлоатационния срок

по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

7.1.

Говорен апарат

Брой

1236,00

7.2.

Ремонт на говорен апарат

По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максималния размер за целевата помощ на слуховия апарат до изтичане на експлоатационния срок

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

8.1.

Очни протези

Брой

96,00

8.2.

Гръдни епитези

Брой

144,00

8.3.

Протези за нос и уши

Брой

120,00

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

9.1.

Перука

Брой

128,00

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

10.1.

Обикновени или тъмни

Брой

36,00

10.2.

Бинокулярни, бифокални, специални оптични средства (телескопични, лупи, екран и бинокловидни)

Брой

144,00

Патерици, бастуни, ходилки и проходилки. Бели и сензорни бастуни за слепи лица:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

11.1.

Патерици:

11.1.1.

канадки;

Брой

14,00

11.1.2.

подмишечни.

Брой

11,00

11.2.

Бастуни:

11.2.1.

регулируем;

Брой

11,00

11.2.2.

нерегулируем;

Брой

8,00

11.2.3.

ортопедичен;

Брой

11,00

11.2.4.

регулируем триопорен;

Брой

36,00

11.2.5.

регулируем четириопорен.

Брой

48,00

11.3.

Бели и сензорни бастуни за незрящи лица

Брой

22,00

11.4.

Ходилки (проходилки)

Брой

72,00

№по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

12.1.

Рингови инвалидни колички

Брой

350,00

12.2.

Рингови инвалидни колички, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др.

Брой

486,00

12.3.

Акумулаторни колички – производство от страни – членки на ЕС

Брой

3019,00

12.4.

Комплект акумулаторни батерии

Брой

280,00

12.5.

Детска рингова инвалидна количка

Брой

800,00

12.6.

Детска инвалидна количка

Брой

800,00

12.7.

Основен ремонт на инвалидна количка

По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максималния размер за целевата помощ на количката до изтичане на експлоатационния срок

12.8.

Комплект гуми, лагери

По фактура

Комбинирани столове за тоалет и баня:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

13.1.

Комбиниран стол за тоалет и баня

Брой

200,00

13.2.

Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант (комбиниран стол за тоалет и баня)

По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максималния размер за целевата помощ до изтичане на експлоатационния срок

13.3.

Комплект гуми, лагери

По фактура

Специализирани помощни средства и принадлежности:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

14.1.

Антидекубитална възглавница

Брой

43,00

14.2.

Антидекубитален дюшек

Брой

120,00

14.3.

Антидекубитален дюшек – с помпа и въздушни камери

Брой

220,00

14.4.

Масичка за инвалидна количка

Брой

48,00

14.5.

Щипки за захващане на предмети от разстояние

Брой

12,00

14.6.

Стеснители за инвалидни колички

Брой

12,00

14.7.

Приспособления на лек автомобил за инвалиди с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено

Брой

до 1440,00

Говорещи термометри за телесна температура:

 

№ по ред

Наименование на изделието

Мярка

Целева помощ в лв.

15.1.

Говорещ термометър за телесна температура

Брой

60,00