СТЪПКА 1 
НАПРАВЛЕНИЕ ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР

Вземете направление за лекарска консултативна комисия (ЛКК) от личния лекар (ДжиПи). Направлението следва да бъде за ортопедична, неврологична, хирургична или друга лекарска комисия, според заболяването ви. В случай, че нямате епикриза, описваща състоянието ви, личният лекар ще ви издаде етапна епикриза.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Лична карта
 • Епикриза

*Ако имате ТЕЛК с изписани помощни средства, пропуснете следващата стъпка и преминете към Стъпка 3.

СТЪПКА 2 
МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ

Медицинският протокол се издава от оторизирана лекарска консултативна комисия (ЛКК) и съдържа информация за помощните средства, които се полагат на пациента.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Направление от личен лекар за ЛКК
 • Копиe от личната ларта
 • Копие от епикриза

СТЪПКА 3
МОЛБА ЗА ОТПУСКАНЕ

Отивате в Дирекция Социално Подпомагане (ДСП) по местоживеене. 

Там ще ви дадат Заявление-Декларация за отпускане на целева помощ за покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия. 

Попълвате Заявлението-Декларация и заедно с Медицинския Протокол от ЛКК или ТЕЛК, ако имате такъв, го подавате в ДСП.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Личната Карта
 • Медицински Протокол от ЛКК или ТЕЛК
 • Заявление-Декларация за отпускане на целева помощ (получава се и се попълва на място в ДСП).

СТЪПКА 4
ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ

В 10-дневен срок, Директор на Дирекция Социално Подпомагане взема решение дали целевата помощ да бъде отпусната или отказана. 

При положително решение, ще ви се обадят по телефона, за да ви поканят да вземете Заповедта за отпускане на помощни средства от дадената ДСП.

В случай, че никой не се свърже с вас в рамките на 10-дневния срок, ви препоръчваме да се обадите или да посетите дадената ДСП.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Направление от личен лекар
 • Копиe от личната карта
 • Копие от епикриза

СТЪПКА 5
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА

След получаване на заповедта се свържете с нас, за да получите вашите помощни средства, заедно с фактура, приемо-предавателен протокол и гаранционна карта.

Важно: Заповедта трябва да се реализира в 90-дневен срок от издаването й. В случай на забавяне, ще трябва отново да минете през всички стъпки, за да ви бъде издадена нова заповед.

САЛВИТА БЪЛГАРИЯ ЕООД е регистрирана с Удостоверение №688 / 16.10.2020 към Агенция за Хората с Увреждания за предоставяне на безплатни помощни средства като инвалидни колички, комбинирани столове за тоалет и баня, проходилки, патерици, канадки, триопорни и четириопорни бастуни, антидекубитални дюшеци и възглавници и други помощни средства за хората с увреждания.

Направете избор на необходимото медицинско помощно средство и се свържете с нас, за да ви запознаем подробно с процедурата по получаване на целева помощ от Агенция Социално Подпомагане (Дирекция Социално Подпомагане) за безплатно придобиване на помощно средство. Нашият екип ще ви помогне с документите и ще ви асистира с всичко необходимо за бързо и лесно получаване.